Projekti

Naziv projekta: Uvođenje sustava ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001 u tvrtku ECO CONSULT d.o.o

Opis projekta

U sklopu uspostave integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću, planira se poslovanje poduzeća ECO CONSULT d.o.o. uskladiti redom sa zahtjevima normi:

HRN EN ISO 9001:2015, Sustavi upravljanja kvalitetom

HRN EN ISO 14001:2015, Sustavi upravljanja okolišem

HRN EN ISO 27001:2013 Sustavi upravljanja informatičkom sigurnošću.

Cilj i očekivani rezultat projekta

Cilj ovog projekta je dostizanje primjenjive razine standarda međusobno priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca u području sustava upravljanja u svrhu povećanja konkurentnosti i lakšeg ulaska na inozemna tržišta.

Riječ je o uvođenju sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, sustava upravljanja okolišem ISO 14001:2015 i sustavu upravljanja informatičkom sigurnošću ISO 27001:2013.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Primjena priznatih normi koje pridonose povećanju povjerenja od strane potencijalnih kupaca
  2. Povećanje konkurentnosti
  3. Proširenje kapaciteta Prijavitelja te širenje na inozemna tržišta
  4. Ulaganje u edukaciju zaposlenika
  5. Povećanje prihoda Prijavitelja

Ukupna vrijednost projekta    168.906,25 HRK

Iznos sufinanciranja EU           114.856,25 HRK

Razdoblje provedbe projekta Od 15.kolovoza 2019. godine do 15. lipnja 2020.godine.

Kontakt osobe za više informacija: Voditelj projekta: Zdravko Nikolić, direktor

znikolic@ecoconsult.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke ECO CONSULT d.o.o.